آدرس: تهران خیابان شریعتی نرسیده به مطهری ابتدای خیابان پلیس پلاک ۳۰ واحد ۱۵

تلفن: ۸۸۴۴۲۶۰۷-۸۸۴۰۰۷۹۴

شماره تلگرام: ۰۹۲۲۶۴۰۴۸۸۵

ایمیل: Info@arianparax.com